Toekomst Cultuureducatie met Kwaliteit

    'Gezamenlijke ambitie staat voor 10 jaar vast'

    In haar uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur spreekt Minister Bussemaker zich opnieuw duidelijk uit over het belang dat zij hecht aan goed cultuuronderwijs. Ze verwijst hierbij naar het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs waarin de gezamenlijke ambitie voor goed cultuuronderwijs voor 10 jaar vast staat. Cultuureducatie met Kwaliteit wordt de komende beleidsperiode voortgezet. In het najaar worden de bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincies en de 90.000+ gemeenten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie bereidt samen met het Ministerie het traject voor de nieuwe regeling voor. Hierbij neemt het Fonds de adviezen uit het rapport Cultuur als Basis, het advies van de Raad van 12, de PO raad en andere belangrijke spelers mee.

    Op 1 februari dient het Fonds voor Cultuurparticipatie haar nieuwe beleidsplan in bij het Ministerie. Hieraan voorafgaand zal de nieuwe matchingsregeling CMK gepubliceerd worden.