• *

Over Cultuurwerft

Cultuurwerft is de marktplaats cultuureducatie in de gemeente Geertruidenberg. Als intermediair adviseert en ondersteunt Cultuurwerft het onderwijs en cultuuraanbieders om cultuureducatie een stevige plaats te geven in het onderwijs.

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Hierbij gaat het om de zeven disciplines: theater, muziek, dans, beeldende kunst, literatuur, mediakunst en cultureel erfgoed.

Voor alle vragen op het gebied van cultuureducatie kunnen scholen en cultuuraanbieders terecht op deze website en bij de coördinator Mirte Oostrom.


Werkzaamheden Cultuurwerft

Cultuurwerft informeert scholen en leerkrachten over het cultuureducatief aanbod op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit gebeurt via deze website waarop een uitgebreide database met cultuureducatief aanbod te raadplegen is.

Daarnaast houdt Cultuurwerft het nieuws en de ontwikkelingen rondom cultuureducatie bij op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit wordt geplaatst op deze website.

Om cultuureducatie op een levendige manier in het onderwijs te brengen, is samenwerking met culturele instellingen in de omgeving een voorwaarde. Cultuurwerft brengt het onderwijs en cultuuraanbieders dichter bij elkaar. Daarnaast stimuleert Cultuurwerft culturele amateurverenigingen en beeldend kunstenaars om cultuureducatieve activiteiten te ontwikkelen voor het onderwijs.

Voor de Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers) in Geertruidenberg organiseert Cultuurwerft regelmatig bijeenkomsten.


Cultuureducatie met kwaliteit

In juni 2012 verscheen het rapport Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!, dat de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad gezamenlijk schreven, op verzoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Het advies bevat drie punten: geef scholen meer grip op de inhoud, bevorder de deskundigheid in de school, stel de culturele infrastructuur in dienst van de school. Cultuurwerft ondersteunt en adviseert scholen om dit te realiseren.