• *

CULTUURwerftMENU

- Kunstmenu voor alle groepen - 
Het CULTUURwerftMENU is een door Cultuurwerft bemiddeld en geselecteerd landelijk professioneel kunstaanbod voor basisscholen. 

Het doel van het menu is dat de kinderen van de deelnemende basisscholen in hun schoolloopbaan kennismaken met alle kunstdisciplines binnen Domein 3.

Domein 3. UIT DE GROTE WERELD
In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.
˗ Het meemaken van kunst, cultuur en erfgoed staat centraal.
˗ De leerling bekijkt en ervaart.
˗ De leerling komt in aanraking met professioneel aanbod van dichtbij en veraf.
˗ De leerling ontwikkelt zich tot actief publiek en laat zich overvallen, verwonderen, verbazen, troosten enzovoort door
de grote wereld van kunst en cultuur.

Kernwaarden
Binnen domein 3 kunnen leerlingen:
˗ nieuwe werelden ontdekken;
˗ ervaringen opdoen buiten de comfort zone;
˗ zich laten inspireren door topvoorbeelden;
˗ begrijpend leren kijken en een open blik genereren;
˗ in aanraking komen met schoonheid;
˗ leren omgaan met het onverwachte.

Om dit doel te bereiken heeft Cultuurwerft een schema opgesteld waarin staat welke kunstdiscipline er wanneer wordt aangeboden. De leerling volgt in dit schema een diagonale route van groep 1 naar groep 8 waarin hij/zij alle disciplines tegenkomt.