• *

Cursus Interne Cultuurcoördinator

- Scholing ICC-ers - 
Wil jij je ontwikkelen tot cultuurspecialist? En vanuit je eigen teamvisie en ambitie, cultuureducatie een vaste plek geven in het onderwijs? Dan is de ICC-cursus Brabant een goede basis. 
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die interne coördinator cultuureducatie willen worden op hun school. Kunstloc. Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs. 
Cultuurwerft vindt het belangrijk dat iedere basisschool tenminste één opgeleide Interne Cultuurcoördinator heeft. Vandaar dat Cultuurwerft de kosten van de cursus Interne Cultuurcoördinator voor maximaal twee ICC-ers per basisschool in de gemeente Geertruidenberg vergoedt.

Cursus Interne Cultuurcoördinator schooljaar 2018-2019
Buro CO Cultuur Ontmoetingen verzorgt in schooljaar 2018-2019 een cursus Interne Coördinator Cultuureducatie (ICC) in de regio Waalwijk e.o.

Inhoud
Het leren werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen van de Brabantse cursus. De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken. Zie in het document hieronder een beknopte uitleg over de drie modules waaruit de cursus is opgebouwd.

Lerarenregister
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de ICC-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. Vanaf 1 augustus 2019 is dit verplicht, tot die tijd kan het al vrijwillig.
De ICC-cursus Brabant leidt op tot een landelijk erkend certificaat.

Data & locatie 
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1 woensdagmiddag 16-01-2019
Bijeenkomst 2 vrijdagochtend 01-02-2019
Bijeenkomst 3 vrijdagmiddag 01-02-2019
Bijeenkomst 4 woensdagmiddag 20-03-2019
Bijeenkomst 5 vrijdagochtend 05-04-2019
Bijeenkomst 6 vrijdagmiddag 05-04-2019
Bijeenkomst 7 woensdagmiddag 24-04-2019
Bijeenkomst 8 woensdagmiddag 15-05-2019
Bijeenkomst 9 woensdagmiddag 05-06-2019

De cursus wordt  op wisselende locaties gegeven waarbij we te gast zijn bij een cultuur- of erfgoedaanbieder uit de regio van de deelnemers. 

Kosten
De kosten van deze training wordt voor de ICC-ers van de basisscholen in de gemeente Geertruidenberg betaald door Cultuurwerft. De studielast is voor rekening van de basisschool / ICC-er. 

Aanmelden & informatie
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Maaike van den Brule: 06-25095568 of maaike@buroco.nl
Wilt u de ICC-cursus volgen stuur dan een bericht naar Mirte Oostrom (info@cultuurwerft.nl) met de volgende informatie:
 
Basisgegevens
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam: 
m/v: 
E-mailadres:
Telefoonnummer: 

Privégegevens i.v.m. certificering
Privé postadres:
Huisnummer:       toevoeging: 
Woonplaats: 
Postcode: 
Geboorteplaats: 
Geboortedatum: 

Werkgegevens
Instelling:
Plaatsnaam:
Functie: 
Mailadres werk:
Telefoonnummer werk: