• *

Lespakket Van Grave(n) naar Knokke(n)

- Erfgoedproject groep 7/8 & VO leerjaar 1/2 - 

In het gebied tussen Knokke in Vlaanderen en Grave in Nederland vind je sporen van oorlog en strijd terug in het landschap. Waarom zijn die versterkte steden, forten en linies juist op die plekken terug te vinden? En welke functie hebben de overblijfselen nu nog?

In Noord-Brabant loopt een verdedigingslinie tussen Bergen op Zoom en Grave. We noemen deze linie de Zuiderwaterlinie. Dit project wil leerlingen die in de  buurt van deze linie wonen kennis laten maken met de functie  van een verdedigingswerk in heden en verleden.

Van Grave(n) naar Knokke (n) bestaat uit een educatieve film waarin acteur Jack Wouterse in vogelvlucht de leerlingen op reis meeneemt door tijd en ruimte. Bij de film zijn klassikale opdrachten gemaakt waarin de leerlingen de ontwikkelingen van verdedigingswerken in een chronologische volgorde zetten. 
In les 2 leren de leerlingen over het beleg van Breda in de Tachtigjarige Oorlog door middel van een toneelscript. De leerlingen verplaatsen zich in een van de historische personages en leven zich in de situatie in.

Vervolgens kan de leerkracht kiezen uit meerdere lessuggesties die op locatie uit te voeren zijn. De leerlingen ontdekken wat er nog te zien is van de verdedigingswerken in de buurt. Denk hierbij aan Fort Lunet in Raamsdonksveer.



Leergebied
Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Leerdoelen
- De leerling kan een definitie van erfgoed geven en dit toelichten met voorbeelden van erfgoed in de eigen omgeving, in de eigen provincie en werelderfgoed in Nederland en de wereld.
- De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
- De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
- De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
- De leerling kan zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed vertalen in het zorgdragen voor het behoud van erfgoed.

Tijdsbeslag
Twee tot twaalf lessen, afhankelijk van de invulling door de leerkracht.

Plaats van uitvoering
Klas en op locatie bij een verdedigingswerk.

Lesmateriaal

Docentenhandleiding met daarin:
- DVD
- Kaarten
- Suske en Wiske "De Laaiende Linies”.
Alle basisscholen in de gemeente Geertruidenberg hebben een exemplaar van het lespakket op school. Cultuurwerft heeft een extra lespakket dat eventueel te leen is.