• *

Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

- Scholing ICC-ers - 
De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). Je kunt deze opleiding met subsidie volgen als je de icc-cursus succesvol hebt afgerond of taken als cultuurcoördinator uitvoert.

Animatie Cultuurbegeleider
Waarom zou je als directeur van een basisschool je cultuurcoördinator de post-hbo Cultuurbegeleider laten volgen? Hier is een informatieve animatie voor gemaakt: bekijk de animatie

Leerkracht met bijzondere taken
Een cultuurbegeleider is - net als een cultuurcoördinator - meestal een leerkracht met bijzondere taken. Cultuurbegeleider zijn is dus geen functie. 

Subsidieregeling
Het ministerie van OCW opent oktober 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Als je in september of oktober 2017 start met de opleiding, moet de aanvraag voor 1 november worden ingediend om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.

Gevalideerde opleiding
De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kunt je als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen. 

Meer weten over de cursusinhoud en de cursuslocaties: klik hier