• *

Erfgoedleerlijn Noord-Holland

- Erfgoedleerlijn voor alle groepen - 
Elke school kan gebruik maken van de Erfgoedleerlijn Noord-Holland. De erfgoedleerlijn bestaat uit vijf lespakketten voor de basisschool: van groep 1/2 tot groep 8. De lespakketten zijn gratis online te gebruiken. Leerlingen onderzoeken hiermee het erfgoed in hun eigen omgeving. De Erfgoedleerlijn is ontwikkelingsgericht. Kinderen verwerven kennis door het gebruiken en ontwikkelen van cognitieve vaardigheden als waarnemen, verbeelden, vragen stellen, gedachten onder woorden brengen, categoriseren en analyseren. Hiermee krijgen zij handvatten om ook op andere plaatsen en momenten betekenis te verlenen aan erfgoed om hen heen.

De lessen vinden plaats op school. Bij elk pakket is het mogelijk om een erfgoedinstelling of erfgoedplek in de omgeving te bezoeken.

De thema‚Äôs van de leerlijn zijn relevant in heel Noord-Holland, maar kunnen veelal ook daarbuiten gebruikt worden.  Ze sluiten in elke leeftijdsgroep aan bij de cognitieve ontwikkeling en de belevingswereld van de leerlingen. De digitale lesmaterialen zijn rijk aan voorbeelden en stimuleren leerlingen en leerkrachten om het erfgoed in de eigen omgeving te bezoeken en te bevragen.

De Erfgoedleerlijn Noord-Holland is ontstaan als onderdeel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland. Het lesmateriaal is voor iedereen vrij toegankelijk. Het is in individuele klassen te gebruiken, maar ook bruikbaar als basis voor een lokale of regionale erfgoedleerlijn.