• *

Scholing Cultuureducatie met Kwaliteit

- Scholing ICC-ers, schoolteams/leerkrachten en cultuuraanbieders - 
KunstLoc Brabant en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarvoor bieden zij scholing aan.

De scholing is onderverdeeld in drie thema’s:
 • samenhang in het curriculum
 • vakspecifieke kennis en didactiek
 • samenwerken in cultuureducatie.

Het kenmerk van het scholingsaanbod van KunstLoc is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het ontwikkelen van trainingen. Alle trainers werken direct samen met scholen en culturele instellingen om de deskundigheidsbevordering zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook cultuuraanbieders, educatief medewerkers van instellingen voor kunst en erfgoed, kinderopvangorganisaties, combinatiefunctionarissen, intermediairs of gemeenteambtenaren kunnen zich aanmelden.

Zo werkt het:
 • Als je als school een teamtraining wilt aanvragen, doe je dit via de aanmeldknop bij de scholing of de trainer op de website
 • Hierna ontvangt de  school een bevestigingsmail met de gegevens van de trainer(s). De intermediair wordt hiervan ook direct op de hoogte gesteld.
 • Naar aanleiding van een intake met de trainer wordt een inhoudelijke offerte opgesteld tussen trainer en de school.
 • De school stuurt deze offerte uiterlijk 10 dagen van te voren naar info@decultuurloper.nl ter goedkeuring
 • Na goedkeuring kan de scholing plaatsvinden
 • Annulering kan kosteloos tot 2 weken voor de start van de eerste bijeenkomst. Daarna is KunstLoc genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij annuleren van een scholing na de startdatum is geen restitutie mogelijk
 • De school zal een factuur ontvangen van KunstLoc voor 25% van de kosten
 • KunstLoc verzorgt de evaluatie in de vorm van een online vragenlijst en een telefonisch gesprek

Let op!
Voor alle scholing wordt voor deelnemende scholen aan CmK een bijdrage gevraagd van 25%. 
Scholen die (nog) niet gestart zijn met CmK en andere organisaties betalen 100%.

Scholingsaanbod bekijken en meer weten over de voorwaarden?